Schilderij-restauratie

Schilderij-restauratie

Schilderij-restauratie is één van onze specialisaties. Heeft u een schilderij met een scheur in het doek dan kan dat worden gehecht. Afhankelijk van de schade kunnen de linnen vezels worden gehecht of gelijmd worden. Ook loslatende of verdwenen verf als gevolg van craquelé wordt vastgezet en opnieuw ingeschilderd met behoud van de intentie van de schilder. Waarbij alle retouches zijn gedaan met restauratieverf zodat de retouche bij een latere schilderij -restauratie weer verwijderbaar is. (reversibel)   Contact pagina

.   .          .    

Twee detail foto’s van een schilderij vaar de verflaag is gaan loslaten en opkrullen.

Na het bedoeken en vastzetten/planeren van de verf, is het doek nog schoongemaakt en gevernist.

Div. voorbeelden van restauraties.